Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
17
Tuần này:
37
Tháng này:
166
Tất cả:
220809

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Thanhniên phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Như Xuân

Đăng lúc: 00:00:00 14/08/2018 (GMT+7)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Thanhniên phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Như Xuân

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Thanhniên phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Như Xuân

*Thực trạng chất lượng thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn huyện:

39043776_711517852522969_3290134751930744832_n.jpg

- Phần lớn các mô hình kinh tế thanh niên có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh đơn lẻ, manh mún, chậm khắc phục tình trạng khó khăn yếu kém;

- Chưa chủ động xây dựng phương án sản xuất,kinh doanh đa ngành, đa nghề và hình thức nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hoạt động theo phương thức thành lập HTX nông nghiệp dịch vụ trên địa bàn còn ít, đại bộ phận đoàn viên thanh niên chưa tư duy phát triển theo hướng liên kết thành lập HTX hoặc công ty.

- Năng lực, hiệu quả kinh tế của các mô hình còn thấp, trình độ quản lý, điều hành còn hạn chế.

- Tâm lý chung của thanh niên là tìm cho mình việc làm ổn định nên chưa có nhiều bạn trẻ tư duy và quyết tâm xây dựng mô hình kinh tế của bản thân. Ngoài ra, thanh niên cũng thiếu những kiến thức trong phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội, hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích rủi ro và chưa có các kỹ năng, sự tự tin trong phát triển kinh tế.

- Đặc biệt, tư duy khởi nghiệp trong thanh niên còn hạn chế. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, nhất là ở các xã còn nhiều hạn chế về trình độ, kỹ năng và khả năng tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

- Nội dung hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới, chưa theo kịp với nhu cầu của thanh niên.

* Giải pháp triển kinh tế trong thanh niên trên địa bàn huyện:

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, đồng thời xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong việc vận động, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế gắn liền với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Việc xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế phải xuất phát và gắn liền với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Tăng cường hỗ trợ thanh niên đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển sản xuất. Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển mô hình kinh tế phải được thực hiện thường xuyên, khoa học và sáng tạo nhằm tạo môi trường bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, năng động, tay nghề giỏi, nắm vững kiến thức khoa học công nghệ trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để cụ thể các nội dung trên, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện cần xác định một số giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể:

- Thứ nhấtz, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ và đoàn viên, thanh niên về mô hình phát triển kinh tế. Tạo hệ thống thông tin nhanh các chủ trương, chính sách, dự án hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên những quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến Đất đai, Môi trường, Đầu tư, Doanh nghiệp, Hợp tác xã… và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương của Huyện về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế , chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trên địa bàn toàn huyện

39043776_711517852522969_3290134751930744832_n.jpg

Tuyên truyền trong thanh niên các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng các phóng sự, chuyên đề, bản tin tuyên truyền trên các báo, đài, trang Facebook của Tuổi trẻ Như Xuân nhằm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, thi đua học tập, nâng cao trình độ, tay nghề…làm chủ các thiết bị sản xuất hiện đại, thể hiện vai trò của Đoàn tham gia phát triển kinh tế.

Thứ hai, tăng cường tổ chức các hoạt động lôi cuốn, cổ vũ đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế , chỉ đạo câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế  của Huyện hoạt động có hiệu quả.

Thứ ba, Xây dựng và phát triển các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên. Xây dựng và phát triển các hình thức tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như ví dụ như công ty cung ứng thực phẩm sạch của Hóa quỳ... hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc vận động gia đình và nhân dân tự nguyện tham gia phát triển các loại hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

 Thứ tư, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế như : Phối hợp với phòng Nông nghiệp  huyện, trung tâm dạy nghề huyện, các doanh nghiệp trong  thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội, các doanh nghiệp  giúp thanh niên vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai việc cho vay vốn hỗ trợ tự tạo việc làm theo hướng tập trung, có hiệu quả, vững chắc, nâng cao mức vay đầu tư; ưu tiên đầu tư cho thanh niên khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nông nghiệp, tự tạo việc làm và thu hút lao động tại chỗ vào làm việc

- Thứ năm, tôn vinh, nhân rộng gương cá nhân, tập thể thanh niên điển hình tiên tiến tham gia phát triển kinh tế. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; tăng cường tổ chức các hoạt động liên hoan, tuyên dương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực tham gia các giải thưởng về phát triển kinh tế và giới thiệu những mô hình làm ăn kinh tế thanh niên có hiệu quả để nhân rộng.

38948710_711517932522961_7006204558816837632_n.jpg


                                           Lê Hữu Huấn – Bí Thư đoàn xã Cát Vân